تحقیقات برای کشت پاییزه چغندرقند در زمین‌های کشاورزی گلستان از سال ۸۱ برای تعیین بهترین زمان کاشت، استفاده از بذر مناسب، چگونگی مبارزه با آفات نباتی و شیوه نوین کاشت، داشت و برداشت و میزان مصرف آب مورد نیاز آغاز و از سال زراعی ۹۲-۹۱ نیز کاشت این محصول در ۸۱ هکتار عملیاتی شد.

کشاورزان گلستانی چغندرکار که در سال‌های اخیر سطح بیشتری از مزارع خود را به کشت این محصول اختصاص دادند این روزها از کندی برداشت و درآمد پایین خود به سبب افزایش هزینه‌های حمل، بذر، کود و تولید گلایه دارند.

تحقیقات برای کشت پاییزه چغندرقند در زمین‌های کشاورزی گلستان از سال ۸۱ برای تعیین بهترین زمان کاشت، استفاده از بذر مناسب، چگونگی مبارزه با آفات نباتی و شیوه نوین کاشت، داشت و برداشت و میزان مصرف آب مورد نیاز آغاز و از سال زراعی ۹۲-۹۱ نیز کاشت این محصول در ۸۱ هکتار عملیاتی شد.

طبق گزارش مسئولان جهادکشاورزی گلستان، زراعت پاییزه چغندرقند در این استان شمالی در سال‌های اخیر با استقبال کشاورزان افزایش یافته و در سال زراعی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ به چهار هزار و ۴۰۰ هکتار رسید که تاکنون ۹۰ هزار تن از محصول تولیدی استان به کارخانه‌های قند استان‌های همجوار حمل شده است.

  • منبع خبر : ایرنا