مردم می‌توانند در صورت مشاهده این گونه تخلفات از طریق سامانه ۱۹۰ به وزارت بهداشت گزارش کنند تا اقدامات لازم انجام شوند.

رحیم نیا، مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت: برخی از داروخانه‌ها به بهانه قطع سیستم باعث استیصال فرد متقاضی دارو می‌شوند تا مجبور به پرداخت بهای دارو، بدون پوشش دفترچه بیمه شود که این تخلف است.

اگر بازرسان به صورت نامحسوس وارد داروخانه شوند و کنترل کنند که سیستم داروخانه وصل است و به بهانه قطع سیستم، دارو را آزاد حساب کنند؛ تخلف واضح محسوب می شود.

متخلفان به کمیسیون ماده ۲۰ غذا و دارو ارجاع می‌شوند و برخورد مناسب قانونی با آن ها انجام خواهد شد.

مردم می‌توانند در صورت مشاهده این گونه تخلفات از طریق سامانه ۱۹۰ به وزارت بهداشت گزارش کنند تا اقدامات لازم انجام شوند.

  • منبع خبر : اقتصادآنلاین