تا کنون ۱۳ هزار تن کلزا در ۴۰ مراکز خرید استان خریداری شده است.

تا کنون ۲۰ هزار تن کلزا به صورت خرید تضمینی به مراکز خرید تعاون روستایی و کارخانجات روغن کشی استان تحویل شده است.

مدیر کل تعاون روستایی گلستان گفت:تا کنون ۱۳ هزار تن کلزا در ۴۰ مراکز خرید استان خریداری شده است.

حجت الله صالح المومنین افزود: قیمت خرید تضمینی کلزا هر کیلوگرم ۲۳ هزار تومان است و به روز به کشاورزان پرداخت می‌شود.

وی گفت: امسال علاوه بر مراکز خرید تعاون روستایی کارخانجات روغن کشی هم کلزای کشاورزان را به قیمت توافقی خریداری می‌کنند.

رئیس اداره پنبه و دانه‌های روغنی جهاد کشاورزی استان گفت: حدود ۷ هزار تن کلزا به کارخانجات روغن کشی استان تحویل شده است.

علی موسی خانی افزود:قیمت خرید کلزا در کارخانجات استان هم ۲۳ هزار تومان به ازای هر کیوگرم است و تا کنون ۱۰ میلیارد تومان از پول کشاورزان پرداخت شده است.

  • منبع خبر : صداوسیما