آتش نشانی گنبد - پایگاه اخبار گنبد
۱۷ میلیارد ریال تجهیزات آتش‌نشانی برای گنبدکاووس خریداری شد ۱۰ مهر ۱۴۰۱
شهردار گنبدکاووس

۱۷ میلیارد ریال تجهیزات آتش‌نشانی برای گنبدکاووس خریداری شد

شهردار گنبدکاووس بودجه امسال سازمان آتش‌نشانی این شهر را ۸۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: تاکنون حدود ۱۷ میلیارد ریال از این بودجه برای خریداری تجهیزات آتش‌نشانی هزینه شده است