آمار کرونا در گنبد - پایگاه اخبار گنبد
آخرین آمار کرونا در گنبدکاووس ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
آخرین وضعیت کرونا در گنبد

آخرین آمار کرونا در گنبدکاووس

مجموع بیماران کرونایی بستری شده در مراکز درمانی گنبدکاووس از اسفند پارسال تاکنون ۶ هزار و ۳۴۲ نفر هستند.