اصناف - پایگاه اخبار گنبد
آمادگی گنبدکاووس جهت اجرای دستورالعمل های جدید ستاد کرونا ۲۷ آبان ۱۳۹۹
توسط فرماندار گنبد اعلام شد

آمادگی گنبدکاووس جهت اجرای دستورالعمل های جدید ستاد کرونا

کریمی از آمادگی گنبدکاووس برای اجرای دستورالعمل های ستاد ملی و استانی کرونا خبر داد.