انارستان - پایگاه اخبار گنبد
گزارشی جالب از باغات انار استان گلستان+فیلم ۰۷ آبان ۱۳۹۹
کشت انار در زمین های نیمه شور

گزارشی جالب از باغات انار استان گلستان+فیلم

تولید انار در اقلیم خشک و نیمه بیابانی شمال گلستان با زمین‌های شور، ابتکار یک گلستانی است که نتیجه بخش بوده است.