اینچه برون - پایگاه اخبار گنبد
آینده مناسبات تجاری و اقتصادی ایران و ترکمنستان درخشان است ۲۸ مهر ۱۴۰۱
نایب رییس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان

آینده مناسبات تجاری و اقتصادی ایران و ترکمنستان درخشان است

نایب رییس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان گفت: آینده مناسبات تجاری و اقتصادی ایران و ترکمنستان با تفاهم‌نامه‌های همکاری منعقدشده در دولت سیزدهم روشن و درخشان است.