برج قابوس | پایگاه اخبار گنبد
بازدید معاون میراث فرهنگی کشور از گنبدقابوس 19 آذر 1399
بازدید مسئولان از برج قابوس

بازدید معاون میراث فرهنگی کشور از گنبدقابوس

بازدید از میراث جهانی گنبد قابوس جهت پایش اثر و بررسی و پیگیری آزادسازی حرایم، مرمت گنبدکاووس و ساماندهی محوطه این اثر تاریخی