بیمارستان های گنبد کاووس - پایگاه اخبار گنبد
تجهیز بخش آموزشی بیمارستان های گنبد ۱۲ آبان ۱۴۰۱
پیرو پیگیری های مسئولین شهرستان گنبدکاووس

تجهیز بخش آموزشی بیمارستان های گنبد

هم اکنون چهار بیمارستان دولتی شهرستان گنبد کاووس در چهار گروه داخلی، اطفال، جراحی و زنان برای آموزش دانشجویان پزشکی دوره انترنی آماده شدند.

نصب نخستین MRI دولتی گلستان در گنبدکاووس آغاز شد ۰۲ آبان ۱۴۰۱
رئیس بیمارستان شهید مطهری گنبدکاووس

نصب نخستین MRI دولتی گلستان در گنبدکاووس آغاز شد

رئیس بیمارستان شهید مطهری گنبدکاووس از آغاز عملیات نصب یک دستگاه تصویربرداری تشخیص پزشکی در این مرکز درمانی خبر داد و گفت: این دستگاه به عنوان نخستین "ام‌آرآی" مراکز درمانی با تعرفه دولتی به بیماران خدمات خواهد داد.