تصادف در گنبد - پایگاه اخبار گنبد
جاده‌های گنبدکاووس بوی حادثه می‌دهند. ۱۰ بهمن ۱۳۹۹
باز هم تکرار و باز هم حادثه...

جاده‌های گنبدکاووس بوی حادثه می‌دهند.

تا کی باید مصوبات خاک بخورند؟ و از سالی به سالی دیگر موکول شوند؟؟