دبستان | پایگاه اخبار گنبد
سرنوشت فعالیت مدارس گنبدکاووس در وضعیت قرمز کرونا 17 آبان 1399
وضعیت دایری مدارس گنبدکاووس

سرنوشت فعالیت مدارس گنبدکاووس در وضعیت قرمز کرونا

مدیر آموزش و پرورش گنبدکاووس درباره وضعیت فعالیت مدارس در صورت قرمز شدن شرایط از نظر شیوع ویروس کرونا توضیح داد.