دلال | پایگاه اخبار گنبد
سوداگران حوزه آرد و نان در استان گلستان دستگیر شدند. 08 آبان 1399
دستگیری دلالان و محتکران آرد

سوداگران حوزه آرد و نان در استان گلستان دستگیر شدند.

با اقدام سربازان گمنام امام زمان عج سوداگران حوزه آرد و نان در استان گلستان دستگیر شدند.