عوارض شهرداری - پایگاه اخبار گنبد
کاهش عوارض ساختمانی، گام عملی شهرداری گرگان برای حمایت از تولید مسکن ۲۶ مهر ۱۴۰۱
سرپرست شهرداری گرگان

کاهش عوارض ساختمانی، گام عملی شهرداری گرگان برای حمایت از تولید مسکن

افزایش نرخ عوارض ساختمانی برای سال ۱۴۰۱ انتقادات بسیاری را متوجه شورای شهر گرگان کرد که با لایحه دوفوریتی شهرداری برای کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی عوارض و موافقت نمایندگان مردم در پارلمان شهری، امیدها برای افزایش ساخت‌وسازها و تحقق بیش از پیش شعار جهش تولید مسکن در مرکز استان گلستان افزایش یافت.