قرمز | پایگاه اخبار گنبد
بازگشت استان گلستان به وضعیت قرمز کرونا 10 آبان 1399
گلستان قرمز شد...

بازگشت استان گلستان به وضعیت قرمز کرونا

فوت ۳نفر در ۲۴ساعت اخیر بر اثر کرونا در استان گلستان