متن یارمضان - پایگاه اخبار گنبد
امشب ندای الله الله در سراسر مناطق ترکمن نشین گنبد و استان گلستان به گوش می‌رسد +فیلم ۱۶ فروردین ۱۴۰۲
گوشه ای از یارمضان گنبدکاووس

امشب ندای الله الله در سراسر مناطق ترکمن نشین گنبد و استان گلستان به گوش می‌رسد +فیلم

امشب ندای الله الله در سراسر مناطق ترکمن نشین گنبد و استان گلستان به گوش می‌رسد.