محمد شهرکی خیر گنبدی - پایگاه اخبار گنبد
نقش پررنگ رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین گلستان در نشست مجمع عمومی خیرین کشور ۰۵ خرداد ۱۴۰۲
محمد شهرکی، رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین گلستان

نقش پررنگ رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین گلستان در نشست مجمع عمومی خیرین کشور

محمد شهرکی، رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین گلستان در این نشست گفت: خیر واقعی شهدایی هستند که خون شان را نذر و جان شان را برای حفظ ارزش ها و دستاوردها فدا کردند تا خرمشهـرها دست دشمنان تا دندان مسلح نماند.

پیام نوروزی حاج محمد شهرکی رئیس مجمع خیرین گلستان ۰۳ فروردین ۱۴۰۲
رئیس مجمع خیرین گلستان

پیام نوروزی حاج محمد شهرکی رئیس مجمع خیرین گلستان

یَا مُقَلِّبَ الْقُـلُـوبِ وَ الْأَبْصَـارِ یَا مُـدَبِّـرَ اللَّـیْلِ وَ النَّهَــارِ یَـا مُحَـوِّلَ الْـحَــوْلِ وَ الْأَحْوَالِ حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ الْحال