مدرسه خیرین - پایگاه اخبار گنبد
احداث بزرگترین هنرستان تمام خیرساز کشور در گنبدکاووس ۲۱ دی ۱۳۹۹
اجرای طرح آجر به آجر مدارس در گنبدکاووس

احداث بزرگترین هنرستان تمام خیرساز کشور در گنبدکاووس

نشست خبری معاون مدیرکل و مدیرآموزش و پرورش ، اعضای مجمع خیرین گنبد و کارشناسان اداری با اصحاب رسانه