معتاد - پایگاه اخبار گنبد
فرصت ۴۵ روزه فرماندار گنبدکاووس برای راه‌اندازی مرکز نگهداری معتادان متجاهر ۲۳ مهر ۱۴۰۱
شست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گنبدکاووس

فرصت ۴۵ روزه فرماندار گنبدکاووس برای راه‌اندازی مرکز نگهداری معتادان متجاهر

فرماندار گنبدکاووس با تاکید بر لزوم ساماندهی وضعیت معتادان متجاهر به دستگاه‌های مرتبط ۴۵ روز فرصت داد مراکز ماده ۱۶ (مرکز دولتی نگهداری و درمان معتادان متجاهر) مردان و زنان را در این شهرستان راه‌اندازی کنند.