نابینا - پایگاه اخبار گنبد
روایت شهروند روشندل گنبدی از وضعیت خیابان‌های شهر ۲۸ مهر ۱۳۹۹
به مناسبت روز جهانی نابینایان

روایت شهروند روشندل گنبدی از وضعیت خیابان‌های شهر

صحبت‌های شهروند روشندل گنبدی با سردبیر اخبار گنبد و اشاره به یکی از مشکلات این قشر از جامعه