نارنگی - پایگاه اخبار گنبد
تولید ۱۲۰ هزار تن مرکبات در استان گلستان ۰۹ دی ۱۳۹۹
وضعیت برداشت مرکبات در گلستان

تولید ۱۲۰ هزار تن مرکبات در استان گلستان

تولید ۱۲۰ هزار تن مرکبات در استان گلستان و آخرین وضعیت برداشت

برداشت حدود ۱۰ هزار تن نارنگی در استان گلستان ۱۳ آذر ۱۳۹۹
روزگار شیرین فصل نارنگی در گلستان

برداشت حدود ۱۰ هزار تن نارنگی در استان گلستان

فرهانی معاون مدیریت باغبانی جهاد کشاورزی گلستان گفت: از ۴۹۰ هکتار باغ‌های بارده استان ۹ هزار و ۸۰۰ تن نارنگی برداشت شد.