هواشناسی گنبد کاووس msn - پایگاه اخبار گنبد
بارش‌ سال آبی جاری در گنبدکاووس همچنان کاهشی است ۱۶ آبان ۱۴۰۱
رئیس اداره هواشناسی گنبدکاووس

بارش‌ سال آبی جاری در گنبدکاووس همچنان کاهشی است

رئیس اداره هواشناسی گنبدکاووس گفت: از ابتدای سال آبی جاری (اول مهر پارسال تاکنون) در مجموع ۵۰.۵ میلی‌متر باران در این شهرستان مرزی با اقلیم خشک و نیمه‌بیابانی بارید که ۲۰ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است.