هواشناسی گنبد کاووس - پایگاه اخبار گنبد
زنگ خطر خشکسالی در گنبدکاووس به صدا درآمد ۰۲ آبان ۱۴۰۱
رییس اداره هواشناسی گنبدکاووس

زنگ خطر خشکسالی در گنبدکاووس به صدا درآمد

بارش ۱۲.۵ میلی‌متر باران از ابتدای سال آبی و زارعی جاری (اول مهرماه امسال تاکنون) در گنبدکاووس با اقلیم خشک و نیمه بیابانی به اعتقاد کارشناسان بخش زارعت، زنگ خطر خشکسالی را در این شهرستان به عنوان قطب‌ مهم تولیدات کشاورزی گلستان را به صدا درآورده است.