کود مرغی - پایگاه اخبار گنبد
ضرورت سالم سازی کود در واحد‌های صنعتی پرورش طیور استان گلستان ۲۹ شهریور ۱۴۰۱
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور دامپزشکی گلستان

ضرورت سالم سازی کود در واحد‌های صنعتی پرورش طیور استان گلستان

طبق دستورالعمل ابلاغی سازمان دامپزشکی کشور تمام واحد‌های طیور صنعتی در استان گلستان ملزم به اجرای روند سالم سازی کود با نظارت کارشناسان دامپزشکی هستند.