گنبد کاووس - پایگاه اخبار گنبد
عضویت ایران در سازمان شانگهای بهترین فرصت برای رونق اقتصادی گلستان است ۲۸ مهر ۱۴۰۱
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان

عضویت ایران در سازمان شانگهای بهترین فرصت برای رونق اقتصادی گلستان است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان گفت: تحولات کشورهای غربی، افزایش اقبال به تبادل کالا از سمت شرق به غرب و همچنین عضویت ایران در سازمان شانگهای، بهترین فرصت برای بهره‌برداری حداکثری گلستان از خط‌آهن ایران- ترکمنستان- قزاقستان در مسیر رونق اقتصادی پایدار است.

با پیمانکارانی که در گنبدکاووس از اتباع غیرمجاز استفاده کنند برخورد می شود ۲۳ مهر ۱۴۰۱
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری گنبدکاووس

با پیمانکارانی که در گنبدکاووس از اتباع غیرمجاز استفاده کنند برخورد می شود

گشتهای مشترک به منظور نظارت بر نیروی کار تشدید خواهد شد و انتظار داریم دهیاران نیز در شناسایی اتباع غیرمجاز افغانستانی به نهادهای ذیربط کمک کنند.