در استان گلستان تاکنون ۹ هزار و ۳۹۹ نفر برای مسکن ملی تایید نهایی شده اند و از این تعداد ۴ هزار و ۴۹۳ نفر هم افتتاح حساب کرده اند.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی گلستان از ثبت نام ۹۱ هزار و ۵۹۱ نفر در طرح نهضت ملی مسکن در استان خبر داد.

پناه یزدان گفت: در پایان هفتمین مرحله از ثبت نام طرح مسکن ملی ۹۱ هزار و ۵۹۱ نفر در استان گلستان ثبت نام کرده اند.

او افزود: از این تعداد کار پایش اولیه ثبت نام ۷۶ هزار و ۲۰۹ نفر انجام شده است.

پناه یزدان می‌گوید: در استان گلستان تاکنون ۹ هزار و ۳۹۹ نفر برای مسکن ملی تایید نهایی شده اند و از این تعداد ۴ هزار و ۴۹۳ نفر هم افتتاح حساب کرده اند.

او ادامه داد: در حال حاضر ۲۲ هزار و ۶۹۸ نفر هم در استان گلستان باید برای تکمیل پرونده به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند./باشگاه خبرنگاران