علت افزایش یکباره آماره فوتی های کرونا در کشور+فیلم 07 آبان 1399

فوتی های کرونا در حال افزایش است.
علت افزایش یکباره آماره فوتی های کرونا در کشور+فیلم

معاون وزیر بهداشت در مورد علت افزایش یکباره آماره فوتی های کرونا در چند روز گذشته بخصوص امروز توضیح میدهد.

نماینده مجلس گنبد: جامعه را به آرامش دعوت کنیم. 06 آبان 1399

سوال یا استیضاح حق قانونی نمایندگان است
نماینده مجلس گنبد: جامعه را به آرامش دعوت کنیم.

ایران و جهان | پایگاه اخبار گنبد
چیزی یافت نشد !