اگر چرخ توسعه گنبد از زمین نمیخواهد بیاید آن را از آسمان بیاوریم… 28 مهر 1399

دو بار کلنگش را زدند، ولی...
اگر چرخ توسعه گنبد از زمین نمیخواهد بیاید آن را از آسمان بیاوریم…

دو بار کلنگش را زدند، راه آهن و ریل قطار را میگویم، ولی آخر سر مسیرش تغییر کرد و سر از غرب استان گلستان در آورد...

یادداشتی پیرامون زمزمه های‌ تغییر مسیر‌ جاده جنگل گلستان‌ 28 مهر 1399

شنیده ها در مورد انتقال جاده گلستان
یادداشتی پیرامون زمزمه های‌ تغییر مسیر‌ جاده جنگل گلستان‌

سخنی با مسئولان شهرستان گنبدکاووس 28 مهر 1399

خود دردِ بیمار یک طرف، هزینه های سنگین درمان طرف دیگر
سخنی با مسئولان شهرستان گنبدکاووس

یادداشت | پایگاه اخبار گنبد
چیزی یافت نشد !