اطلاعیه مرتبط با آب در گنبدکاووس 13 تیر 1400

کاهش فشار آب خروجی مخزن در گنبد
اطلاعیه مرتبط با آب در گنبدکاووس

با توجه به خشکسالی و گرمای بی سابقه هوا و بعضا قطعی های برق و افزایش بیش از ۳۰ درصدی مصرف آب...

احداث بزرگترین هنرستان تمام خیرساز کشور در گنبدکاووس 21 دی 1399

اجرای طرح آجر به آجر مدارس در گنبدکاووس
احداث بزرگترین هنرستان تمام خیرساز کشور در گنبدکاووس

گنبد کاووس تنها یک کتابخانه روستایی دارد 22 آبان 1399

فقر سرانه مطالعه و کتابخانه در گنبد کاووس
گنبد کاووس تنها یک کتابخانه روستایی دارد

آموزش و مقالات - پایگاه اخبار گنبد
چیزی یافت نشد !