پایگاه خبری اخبار گنبد با شماره ثبت ۷۹۶۹۹ از معاونت مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت ارشاد اسلامی

مدیر مسئول و صاحب امتیاز : فریدون قارئی اینچه برون

آدرس دفتر رسانه: استان گلستان، گنبدکاووس، خیابان طالقانی شرقی، روبروی اداره آموزش و پرورش، مجتمع سیدی-آخوندی، طبقه ۶ واحد ۸ – اخبار گنبد

شماره تماس: ۰۱۷۳۳۲۲۸۲۲۲

 

جهت ارتباط با پایگاه اخبار گنبد لطفا با ایمیل ذیل مکاتبه نمایید بجای [.at] علامت @ قرار دهید.

info [.at]akhbaregonbad.ir