این‌ها باید حقوق ملت ایران را به رسمیت بشمارند و باید بدانند ما حرف‌ داریم، استدلال داریم و منطق داریم و این منطق‌مان‌ را به روشنی بیان‌ کردیم.

رئیس جمهور، نسبت به اقدام اخیر غربی‌ها و آمریکایی: ما اساس این کار را با تحریک رژیم صهیونیستی می‌دانیم و ما هم به خود آنها اعلام کردیم و هم من امروز اعلام‌ کردم که این‌ نوع اقدامات به هیچ عنوان نمی تواند جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشینی کند.

ما همچنان که تاکنون بر مواضعمان‌ پافشاری کرده و بر حقوق حقه ملت ایران را تاکید کرده‌ایم و نمی‌توانیم نسبت به این حق مسلم ملت ایران، اغماض کنیم باز هم تاکید می‌کنیم که این گونه از قطع‌نامه‌ها و این‌گونه از اقدامات، نه ملت ایران را دچار تردید می‌کند و نه متوقف می‌کند و نه وادار به عقب‌نشینی می‌کند.

این‌ها باید حقوق ملت ایران را به رسمیت بشمارند و باید بدانند ما حرف‌ داریم، استدلال داریم و منطق داریم و این منطق‌مان‌ را به روشنی بیان‌ کردیم.

رئیسی به مکالمه تلفنی خود با یکی از مسوولان‌ کشورها نیز اشاره و تصریح کرد: به ایشان گفته شده است که باید تاکنون این را یاد گرفته باشند که با ایران با زبان زور نمی‌شود سخن گفت و شما هنوز این‌ را ندانسته‌اید.