استفاده از امکانات دولتی به نفع یا زیان کاندیداها هم ممنوع و سازمان بازرسی استان در این باره ورود جدی دارد.

هادی هاشمیان در پنجمین جلسه ستاد استانی پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی اظهارکرد: کسانی که در فضای مجازی با زیر سوال بردن خدمات نظام، به دنبال تشویش اذهان عمومی و سیاه نمایی هستند منتظر برخورد قضایی باشند.

وی توضیح داد: کمبودها و مشکلات در کشور وجود دارد اما بزرگنمایی و سیاه نمایی برخی کاستی ها و نادیده گرفتن خدمات و اقدامات انجام شده در چهار دهه گذشته، خواسته یا ناخواسته حرکت در مسیر دشمنان مردم و این نظام است و برای برخورد با متخلفان تعارف نداریم.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: دادستان ها ماموریت دارند بر فضای مجازی بیشتر رصد کرده و برای کسانی که تخلف های این چنینی مرتکب می شوند و مردم را به رای ندادن دعوت می کنند، پرونده تشکیل دهند.

وی ادامه داد: پلیس فتا هم در کنار دادستان ها باید روزانه شبکه های اجتماعی را رصد و نتیجه را به دستگاه قضایی ارائه کند.
وی به نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنها هم توصیه کرد: برنامه ها و اقدامات خود را معرفی کنند و از تخریب، توهین و تهمت به رقبا و تحریک اقوام علیه یکدیگر برای کسب رای، پرهیز کنند.

هاشمیان گفت: استفاده از امکانات دولتی به نفع یا زیان کاندیداها هم ممنوع و سازمان بازرسی استان در این باره ورود جدی دارد.

  • منبع خبر : مهر