پرواز در مسیر های گرگان به شیراز و گرگان به زابل به پروازهای فرودگاههای بین المللی گرگان افزوده شد.

روابط عمومی اداره کل فرودگاههای گلستان اعلام کرد :این اداره کل در راستای حفظ اصل مشتری مداری و بمنظور ارائه خدمات به مردم عزیز و شریف استان در مسیر گرگان به زابل و گرگان به شیراز پرواز برقرار کرده است.

بر این اساس پرواز مسیر زابل ، گرگان ، زابل روزهای یکشنبه و سه شنبه هر هفته توسط شرکت هواپیمایی پارس  ایر انجام می شود.

همچنین شرکت هواپیمایی پارس  ایر در مسیر شیراز ، گرگان ، شیراز نیز روز های سه شنبه هر هفته پرواز خواهد داشت.

افزایش پرواز گرگان به تهران در روزهای یکشنبه نیز از دیگر برنامه های اداره کل فرودگاههای گلستان در راستای افزایش خدمات رسانی به مردم است.

  • منبع خبر : صداوسیما