درخواست هزار و ۵۳۵ گلستانی متقاضی مسکن ملی که در مرحله اول تایید شده بودند و پیامک تشکیل پرونده برای آن‌ها ارسال شده بود، به دلیل تشکیل ندادن پرونده اولیه و ارائه سوابق در دفتر پیشخوان، حذف شد.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی گلستان گفت: درخواست هزار و ۵۳۵ گلستانی متقاضی مسکن ملی که در مرحله اول تایید شده بودند و پیامک تشکیل پرونده برای آن‌ها ارسال شده بود، به دلیل تشکیل ندادن پرونده اولیه و ارائه سوابق در دفتر پیشخوان، حذف شد.

او افزود: این افراد می‌توانند در سامانه مسکن ملی اعتراض خود را ثبت کنند و با ثبت این اعتراض یک مرحله به عقب بر می‌گردند و به پرونده آن‌ها رسیدگی می‌شود.

 

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان