گنبدکاووس به عنوان وسیعترین شهرستان استان با محرومیتهای زیادی از جمله کمبودآب و مشکلات برق مواجه است که این محرومیتها در تابستان ابعاد اجتماعی بیشتری پیدا می‌کند.

معاون استاندار وفرماندار شهرستان گنبدکاووس: گنبدکاووس به عنوان وسیعترین شهرستان استان با محرومیتهای زیادی از جمله کمبودآب و مشکلات برق مواجه است که این محرومیتها در تابستان ابعاد اجتماعی بیشتری پیدا می‌کند.

مهدی دهرویه با بیان اینکه شهرستان گنبدکاووس با جمعیت ۴۰۰ هزار نفری و دارا بودن ۲۰۰ روستا به لحاظ وسعت و گسترگی و پراکندگی جمعیتی قابل قیاس با دیگر نقاط استان نیست افزود: تمرکز جمعیتی در دیگر نقاط استان باعث برخورداری بیشتر مردم از مواهب است اما با توجه به شرایط و گسترگی شهرستان گنبدکاووس در صورت عدم تخصیص اعتبارات با مشکلات اجتماعی ناشی از کمبود آب و برق در شهر و روستاها مواجه خواهیم شد.

وی بااشاره به اینکه مردم شهرستان گنبدکاووس مردم نجیبی هستند و قناعت دارند افزود: اما به لحاظ حساسیتهای منطقه ای و مرزی کوچکترین مسائل در فضای مجازی و رسانه های بیگانه نمود دارد و مورد سوءاستفاده رسانه های معاند قرار می‌گیرد.

  • منبع خبر : فرمانداری