مدیر مطالعات شرکت آب منطقه‌ای گلستان از روند کاهشی ذخایر آبی گلستان خبرداد و گفت: مقدار بارش استان در اردیبهشت سال آبی جاری، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۷.۹درصد کاهش یافته است.

حسین دهقان اظهار کرد: حجم جریان آب رودخانه‌های استان بر اساس ایستگاه‌های شاخص مبنا در مدت مهر لغایت اردیبهشت سال آبی جاری، نسبت به متوسط دوره بلند مدت، در حوضه قره سو ۴۵،۳ درصد کاهش، در حوضه گرگانرود ۷۰،۹ درصد کاهش و در حوضه خلیج گرگان ۳۳ ونیم درصد افزایش و در اترک ۹۷ درصد کاهش داشته است.

مدیر مطالعات شرکت آب منطقه‌ای گلستان افزود: حجم آب زیرزمینی استان در ماه اردیبهشت سال جاری در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته ۲۳۸،۴ میلیون متر مکعب کاهش و در مقایسه با متوسط دوره بلند مدت، ۴۶۰،۲ میلیون مترمکعب کاهش نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: حجم آب موجود در سدهای بزرگ مخزنی استان در انتهای ماه اردیبهشت سال جاری، ۲۴ و نیم میلیون مترمکعب معادل ۱۰ درصد حجم کل مخازن سدهای استان است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

  • منبع خبر : خبرگزاری مهر