در حال حاضر سرم در کشور کم است و در داروخانه‌ها سهمیه‌بندی شده است.

نایب رئیس انجمن داروسازان: در حال حاضر سرم در کشور کم است و در داروخانه‌ها سهمیه‌بندی شده است.

سرم فقط به داروخانه‌های منتخب و تعدادی از داروخانه‌های دولتی داده می‌شود.

مراجعه با بیماری‌های گوارشی به مراکز درمانی افزایش یافته و بر همین اساس مصرف سرم افزایش یافته است.

در مقطع فعلی، واردات سرم به کشور از سوی وزارت بهداشت ضروری است.

  • منبع خبر : ایسنا