تصاویری از بازدید فرماندار ویژه گنبدکاووس از پروژه لایروبی رودخانه چل چای در جنوب شهر گنبد

فرماندار ویژه و رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان گنبدکاووس به اتفاق ثابتی رئیس امورآب گنبدکاووس از پروژه لایروبی رودخانه چل چای در ورودی شهر گنبدکاووس بازدید کرد.

مهدی دهرویه همچنین از پروژه دیواره سازی رودخانه در سازمان مختارزاده به طول ۸۰ متر و ارتفاع ۵ متر نیز دیدار کرد.

رئیس امور آب گنبدکاووس نیز در این بازدید مبلغ ریالی پروژه دیواره سازی را یک میلیارد و ۲۰۰ تومان اعلام کرد ثابت گفت: لایروبی رودخانه چل چای نیز به طول ۴ کیلومتر به مبلع ۱۵۰ میلیون تومان اجرایی شده است.

لایروبی بخش هایی از رودخانه چل چای گنبد در حال انجام است