هرگونه تصمیم توسط دولت برای این منابع خارج از منافع ذی‌نفعان این سازمان که بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان است، نوعی حق‌الناس است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: سازمان تامین اجتماعی سازمانی غیردولتی است و یک ریال از منابع سازمان به بودجه عمومی دولت ارتباط ندارد.

هرگونه تصمیم توسط دولت برای این منابع خارج از منافع ذی‌نفعان این سازمان که بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان است، نوعی حق‌الناس است.

لذا این مصوبه در مغایرت با قوانین و مقررات به‌ویژه اصل سوم قانون اساسی است.

  • منبع خبر : ایسنا