سه محور در گلستان با سی میلیارد تومان اعتبار بهسازی شد.

مدیر کل راه و شهرسازی گلستان گفت: تا کنون برای بهسازی سه محور کردکوی- بندرترکمن- آق قلا- گمیشان ، گنبدکاووس- آق قلا و رامیان – شاهرود سی میلیارد تومان هزینه شده است.

مهدی ملک گفت: این اعتبار از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان گلستان بود.

او افزود: برای بهسازی ۹ محور اصلی در استان ۴۴۰ میلیارد تومان از اعتبارات سفر رییس جمهور به گلستان اختصاص یافت.

ملک افزود: این اعتبار برای بهسازی محور‌های کردکوی- بندرترکمن- آق قلا- گمیشان ، گنبدکاووس- آق قلا ، آق قلا- اینچه برون ، گنبدکاووس- اینچه برون ، کلاله – مراوه تپه ، رامیان – شاهرود ، جاده قدیم بندرگز- کردکوی- گرگان ، بندرترکمن- کردکوی و جاده نفت هزینه می‌شود.

ملک گفت: در سفر هیئت دولت به گلستان، یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل راه‌های استان تصویب شد.

  • منبع خبر : صداوسیما