آدرس دیوار دفاعی گرگان - پایگاه اخبار گنبد
دیوار دفاعی گرگان بهترین ظرفیت برای جهانی‌کردن گردشگری گلستان است ۱۷ آبان ۱۴۰۱
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان

دیوار دفاعی گرگان بهترین ظرفیت برای جهانی‌کردن گردشگری گلستان است

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان گفت: دیوار دفاعی و چند هزارساله گرگان بهترین ظرفیت برای جهانی‌کردن صنعت گردشگری گلستان و رفع محرومیت از چهره این استان است.