مسمومیت غذایی - پایگاه اخبار گنبد
دانش‌آموزان دارای علائم مسمومیت در گنبد مشکل حادی ندارند ۱۴ اسفند ۱۴۰۱
مدیرکل آموزش و پرورش گلستان

دانش‌آموزان دارای علائم مسمومیت در گنبد مشکل حادی ندارند

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: با توجه به نظر پزشکان و کادر درمان، دانش‌آموزان دارای علائم مسمومیت گنبدکاووس مشکل حادی ندارند و همه آن‌ها بعد از انجام چکاپ کامل تا چند ساعت از بیمارستان‌ مرخص خواهند