وقف گلستانی - پایگاه اخبار گنبد
ثبت ۲۹ وقف جدید در گلستان ۱۶ آبان ۱۴۰۱
مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان

ثبت ۲۹ وقف جدید در گلستان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان از ثبت ۲۹ وقف جدید از ابتدای سال تاکنون در استان خبر داد.