این آردها در پی گزارش های مردمی و پس از بازدید میدانی کشف و توقیف شد.

دادستان عمومی و انقلاب علی آبادکتول از کشف ۲۵ تُن آرد قاچاق در یکی از کارخانه های آرد این شهرستان خبر داد.

حسینعلی ایزد گفت: این آردها در پی گزارش های مردمی و پس از بازدید میدانی کشف و توقیف شد.

ایزد افزود: بررسی های اولیه نشان می دهد ، این آردها از برخی نانوایی های دولتی یکی از استان های همجوار خریداری و به این کارخانه منتقل می شد.

دادستان ایزد گفت: آردهای خریداری شده ، دوباره بسته بندی و به قیمت آزاد در بازار فروخته می شد.

دادستان ایزد گفت: ۲۵ تنُ آرد توقیف شده و برای مالک کارخانه هم پرونده تشکیل شد.

وی افزود: پرونده این فرد به اتهام خرید خارج از ضابطه و فروش غیر قانونی و آزاد آرد در حال رسیدگیست.

  • منبع خبر : خبر : صداوسیما - تصویر: ایرنا