در قالب جهاد آبرسانی به تعداد قابل توجهی روستای فاقد یا دارای کمبود آب آشامیدنی استان گلستان با جمعیت افزون بر ۴۰۰ هزار نفر آبرسانی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور در حاشیه آیین کلنگ زنی آغاز عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب شهر گنبدکاووس اظهارداشت: در قالب جهاد آبرسانی به تعداد قابل توجهی روستای فاقد یا دارای کمبود آب آشامیدنی استان گلستان با جمعیت افزون بر ۴۰۰ هزار نفر آبرسانی خواهد شد.

اتابک جعفری در خصوص آبرسانی به روستاهای نوار مرزی گنبدکاووس اضافه کرد: برای آبرسانی به این روستاها از همه ظرفیت‌ها شرکت آب و فاضلاب، خرید تضمینی آب و در قالب جهاد آبرسانی استفاده خواهد شد.
وی ادامه داد: در مناطق مرزی گنبدکاووس برخی منابع آب شور و لب شور داریم که برنامه ریزی لازم برای شیرین سازی آن با مشارکت بخش خصوصی انجام شده و انشاالله ظرف ۶ ماه آینده آب آشامیدنی مورد نیاز اهالی آن از طریق سه حلقه چاه آب حفر شده در اختیار آنها گذاشته خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور در خصوص تصفیه خانه فاضلاب گنبدکاووس گفت: تکمیل این تصفیه خانه تا پایان امسال به منظور تامین سه میلیون مترمکعب آب مورد نیاز کشاورزی و صنعت از محل بازچرخابی پساب انجام خواهد شد.
جعفری اضافه کرد: در مرحله نهایی حدود ۱۰ میلیون مترمکعب آب بازچرخابی شده از محل این تصفیه خانه برای مصارف کشاورزی، صنعتی، خدمات و فضای سبز تامین خواهد شد.
وی تصریح کرد: تکمیل مرحله نخست تصفیه خانه فاضلاب شهر گنبدکاووس هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که تلاش وزارت نیرو تامین و تخصیص کامل آن جهت بهره برداری آن تا پایان امسال است.