آقایان‌ِ اساتیدِ بزرگوارِ راه و جاده سازی؛ وقتی جاده رو بدین شکل میبندید آیا نباید هیچ‌ علائم‌ راهنمایی و رانندگی هشدار‌ دهنده ای قبلش‌ بگذارید؟

آقایان‌ِ اساتیدِ بزرگوارِ راه و جاده سازی؛ وقتی جاده رو بدین شکل میبندید آیا نباید هیچ‌ علائم‌ راهنمایی و رانندگی هشدار‌ دهنده ای قبلش‌ بگذارید؟

امشب ۲ موتوسوار طی یک ساعت با این انسداد جاده تصادف و آسیب دیدند، جواب دست و پای شکسته این موتور سواران که امشب معیوبش کردید رو کی باید بده؟؟

اینجا جاده منتهی به آق قایه روبروی عیدگاه و آرامگاه اهل سنت گنبدکاووس است.

طبق شنیده های سردبیر پایگاه اخبار گنبد امشب یک نفر‌ شکستگی مچ دست و گوشه ای از صورت داشته و یک موتور سوار دیگر هم ترومای پا و قفسه سینه و لگن داشته.

دیشب هم تصادف موتورسوار با این تپه خاکی و بدون علامت رخ داده است که متاسفانه از شب گذشته تا کنون هیچ‌ رسیدگی و اصلاح‌ علائم راهنمایی و رانندگی صورت نگرفته که امشب هم طی دو تصادف حادثه ساز شد، با ذکر این‌ نکته که هنوز شب به پایان نرسیده است!

 

آقایان اساتید بزرگوار راه و جاده سازی، این چه وضعشه؟ +گزارش تصویری

آقایان اساتید بزرگوار راه و جاده سازی، این چه وضعشه؟ +گزارش تصویری

آقایان اساتید بزرگوار راه و جاده سازی، این چه وضعشه؟ +گزارش تصویری

آقایان اساتید بزرگوار راه و جاده سازی، این چه وضعشه؟ +گزارش تصویری

  • نویسنده : فریدون قارئی