با توجه به نیاز گندم، خوراک دام و نهاده‌های کشاورزی در استان و کشور یکی از مسیر‌های مقرون به صرفه انتقال اقلام کشاورزی از طریق ریل از تاتارستان به قزاقستان و سپس به ترکمنستان و نهایتاً به جمهوری اسلامی ایران مرز اینچه برون است.

علی محمد زنگانه که همراه با هیئتی از معاونان و مشاوران خود به جمهوری تاتارستان روسیه سفر کرده است در دیدار با مراد زبارف وزیر کشاورزی جمهوری تاتارستان با اشاره به ظرفیت‌های موجود در جمهوری تاتارستان و استان گلستان گفت: آمادگی تعامل در حوزه دانشگاهی و دانش بنیان را در زمینه کشاورزی و دامپروری با جمهوری تاتارستان داریم و ایجاد بازارچه مشترک محصولات کشاورزی می‌تواند به تعمیق روابط دو جانبه کمک کند.

علی محمد زنگانه در این در دیدار افزود: با توجه به نیاز گندم، خوراک دام و نهاده‌های کشاورزی در استان و کشور یکی از مسیر‌های مقرون به صرفه انتقال اقلام کشاورزی از طریق ریل از تاتارستان به قزاقستان و سپس به ترکمنستان و نهایتاً به جمهوری اسلامی ایران مرز اینچه برون است.

  • منبع خبر : صداوسیما