فرماندار گنبدکاووس از رفع مشکل تامین زمین ۳۶ هزار مترمربعی مورد نیاز ساخت بیمارستان ۴۰۰ تخت‌خوابی این شهرستان خبر داد و گفت: عملیات اجرایی ساخت این پروژه مهم هفته دولت امسال (۲ تا هشت شهریور) آغاز خواهد شد.

فرماندار گنبدکاووس از رفع مشکل تامین زمین ۳۶ هزار مترمربعی مورد نیاز ساخت بیمارستان ۴۰۰ تخت‌خوابی این شهرستان خبر داد و گفت: عملیات اجرایی ساخت این پروژه مهم هفته دولت امسال (۲ تا هشت شهریور) آغاز خواهد شد.

مهدی دهرویه در جلسه شورای اداری گنبدکاووس افزود: زمین بیمارستان ۴۰۰ تخت‌خوابی توسط شهرداری این شهر و از محل قدر سهم تفکیک یک قطعه زمین متعلق به بنیاد مستضعفان، واگذار شده است.

وی اضافه کرد: از نظر فرمانداری بحث زمین مورد نیاز بیمارستان ۴۰۰ تخت‌خوابی گنبدکاووس تمام شده و کسی حق ندارد به بهانه‌های واهی مانند مشکل میراث فرهنگی و یا مشروط کردن تحویل زمین در قبال انجام کار دیگر، با روح و روان مردم بازی کند.

  • منبع خبر : ایرنا