سایت ثبت نام بیمه خسارت برق

مدیرکل خدمات مشترکین شرکت توانیر گفت: مشترکین می توانند موارد آسیب دیدگی دستگاه‌ها در نتیجه قطع و وصل برق را در سامانه bime.tavanir.org.ir ثبت کنند. مشترکین پس از تعمیر کردن وسایل، مستندات آن را در همین سامانه بارگذاری و خسارت دریافت کنند.

bime.tavanir.org.ir

 

  • منبع خبر : صداوسیما