مدیرکل امور مالیاتی گلستان گفت: تاکنون سه هزار خانه خالی در این استان شناسایی شده است و صاحبان ۶ واحد ، مالیات خود را پرداخت کرده اند.

قربان حاجی‌مشهدی روز چهارشنبه در نشست قرارگاه خبری شهید همدانی ویژه هفته دولت استانداری گلستان، اظهار کرد: صاحبان‌خانه‌های خالی در استان می‌توانند اعتراض خود را انجام دهند.

وی تاکید کرد: هم استانی‌ها باید اطلاعات خود را در سامانه اسکان املاک، ثبت کنند تا مشمول جریمه مالیات نشوند.

۹۰ درصد درآمدهای استان گلستان از محل مالیات

حاجی‌مشهدی افرود: ۹۰ درصد از درآمدهای این استان از محل دریافت مالیات بوده که باید هزینه‌های استان از آن تامین شود.

مدیرکل امور مالیاتی گلستان ادامه داد: طی ۲ سال اخیر دولت سیزدهم، چهار همت مالیات وصولی در این استان جذب شده در حالی که این رقم طی چهار سال دولت قبل، ۲.۵ همت بوده است.

به گفته وی در سال ۱۴۰۲ ،برنامه جذب مالیات در استان، سه همت هدفگذاری شده است.

حاجی مشهدی از برنامه ریزی برای وصول مالیات از کسانی که فرار مالیاتی می کنند خبر داد و گفت: در این راستا هیات مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در استان تشکیل و فعال شده است.

وی با اشاره به اینکه سهم سلامت از محل عوارض ارزش افزوده در دولت دوازدهم ۹۲۰ میلیارد ریال که در ۲ ساله دولت سیزدهم به ۱۶۵۰ میلیارد ریال رسیده است، گفت: در ۲ سال گذشته بنا به گزارشات وصولی، ۶۸ هزار مودی جدید با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیارد ریال به جامعه مالیات‌دهندگان استان اضافه شده است.

مدیرکل امور مالیاتی گلستان ادامه داد: هم استانی‌ها می‌توانند از طریق سامانه ۱۵۲۶ گزارش فرار مالیاتی را به سازمان ارائه کنند تا پیگیرهای لازم انجام شود.

به گفته وی طی ۲ سال اخیر ۶۸ هزار مودی جدید شناسایی شده است که نیم همت مالیات اظهار کردند.

حاجی مشهدی همچنین از اجرای طرح حمایت از تولید خبر داد و گفت: در این طرح نرخ مالیاتی از ۲۵ به ۱۸ درصد کاهش پیدا کرده که با وجود این کاهش ،پرداخت مالیات اما افزایش داشته است.

مدیرکل امور مالیاتی گلستان پرداخت پنج  هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال عوارض به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری‌ها به حساب فرمانداری‌ها طی ۲ سال اخیر خبر داد و گفت: در دولت قبل این رقم پنج  هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال بوده است.

وی به افزایش مالیات در حوزه سلامت به حساب وزارت بهداشت و درمان در این استان اشاره کرد و یادآور شد: طی ۲ سال اخیر در استان گلستان هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال از محل یک درصد ارزش افزوده وصولی به حساب وزارت بهداشت و درمان واریز شده در حالی که در چهار سال دولت قبل، ۹۲۰ میلیارد ریال بوده است.

  • منبع خبر : خبرگزاری ایرنا